DIRECTORY A | SULTAN ABDUL SAMAD LIBRARY
» DIRECTORY

DIRECTORY

A
1.
03-89467942
03-89467942
2.

89467942
3.
03-89471577
03-89471577
4.
89471575
89467946
5.
03-89468601
03-89468602
6.
03-89468628
03-89468628
7.
89468891
8891
8.
03-89468625
03-89468634
9.
(PUAN) AZARIAH BINTI HASHIM
PEMBANTU PUSTAKAWAN
03-89472321
03-89472321
10.
89467942
11.
(ENCIK) AZHAR BIN AHMAD
PEMBANTU PUSTAKAWAN
03-89467942
12.
03-89471575
13.
03-89468641
03-89468641
14.
603-89468632
15.
03-89472361
03-86093870
16.
03-89468627
0389467446
17.
03-89468659
18.
0389467942
19.
03-89468447
03-89468642
20.
89472321
09 89467942
21.
03-89468648
SEE ALSO
SULTAN ABDUL SAMAD LIBRARY
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389468642
0389483745
C1498460631