DIRECTORY A | SULTAN ABDUL SAMAD LIBRARY
» DIRECTORY »

DIRECTORY

A
1.
03-89467942
03-89467942
2.
03-89468616
03-89467327
3.

89467942
4.
03-89471577
03-89471577
5.
89471575
89467946
6.
03-89468628
03-89468628
7.
03-89468625
03-89468634
8.
(PUAN) AZARIAH BINTI HASHIM
PEMBANTU PUSTAKAWAN
03-89472321
03-89472321
9.
89472064
10.
(ENCIK) AZHAR BIN AHMAD
PEMBANTU PUSTAKAWAN
03-89467942
11.
03-89471575
12.
03-89468641
03-89468641
13.
603-89468632
14.
03-89472361
03-86093870
15.
03-89468659
16.
0389467942
17.
03-89471191
017-3842676
18.
03-89468447
03-89468642
19.
89467942
09 89467942
20.
03-89468632
SEE ALSO
SULTAN ABDUL SAMAD LIBRARY
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389468642
0389483745
C1527094095